Νομοθεσία εκπαίδευσης

Στην ιστοσελίδα της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, παρουσιάζουμε βασικούς νόμους που ισχύουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και άρθρα εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Σκοπός μας να αποτελέσει η ιστοσελίδα, βασική πηγή εύρεσης της σχετικής νομοθεσίας από τους εκπαιδευτικούς.

Η λίστα συνεχώς ενημερώνεται.

Νομοθεσία

Εκδρομές - μετακινήσεις μαθητών

Ο τελευταίος νόμος (2/12/2011) σχετικά με τις εκδρομές - μετακινήσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Καθήκοντα Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Συλλόγου Καθηγητών

Το προεδρικό διάταγμα 1340/16-10-2002

Κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων

Ότι πρέπει να γνωρίζουν οι Διευθυντές και οι μαθητές, για τις διαδικασίες ανάδειξης 5μελών και 15μελών.

Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας 2007

Ο Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (νόμος 3528/ 9-2-2007)

Φοίτηση & αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ

το προεδρικό διάταγμα 50 / 8-5-2008

Άρθρα εκπαιδευτικών

Πληροφορίες για εκπαιδευτικούς

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός σχετικά με άδειες, δικαιολογητικά, τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.α. - Άρθρο του Χρήστου Παλάτου

Καταλήψεις και αναπλήρωση ημερών λόγω καταλήψεων

Άρθρο του Χρήστου Παλάτου σχετικά με την νομοθεσία περί αναπλήρωσης ημερών λόγω καταλήψεων

Πρόσθετες πληροφορίες