Γνωρίστε το σχολείο μας...

Γενικά στοιχεία

Το σχολείο μας, είναι Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο, με ωράριο λειτουγίας 08:00 - 14:00 και βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Φαρσάλων-Αθηνών.

Λειτουργούν 5 τομείς και αντίστοιχα 5 ειδικότητες, πληροφορίες για τις οποίες μπορείτε να βρείτε σε άλλες σελίδες του site μας. Συγκεκριμένα στο σχολείο μας λειτουγούν οι τομείς :

  1. Τομέας Πληροφορικής (Ειδικότητα : Υποστήριξης Συστημάτων/Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ)
  2. Τομέας Ηλεκτρολογίας (Ειδικότητα : Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων)
  3. Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης (Ειδικότητα : Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών)
  4. Τομέας Μηχανολογίας (Ειδικότητα : Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού)
  5. Τομέας Οχημάτων (Ειδικότητα : Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων)

Φωτογραφικό υλικό

Σας παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες του σχολείου μας, προκειμένου να σχηματίσετε καλύτερη εικόνα.

Χάρτης εντοπισμού

Πρόσθετες πληροφορίες