Ανακοινώσεις

Απόκτηση κωδικού ασφαλείας για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

Ανακοινώνεται οτι οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ. για πρόσβαση σε Δημόσια ΙΕΚ) θα μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο από την Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ. (μόνο για πρόσβαση σε Δημόσια ΙΕΚ)

Διευκρινίζεται ότι :

Όσοι ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ στις Πανελλαδικές Εξέτασεις 2021, μπορούν να υποβάλλουν εάν επιθυμούν
1. Μηχανογραφικό Δελτίο για πρόσβαση σε ΑΕΙ ή/και
2. Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για πρόσβαση σε Δημόσια ΙΕΚ

Όσοι ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, μπορούν να υποβάλλου εάν επιθυμούν
1. Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για πρόσβαση σε Δημόσια ΙΕΚ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την γραμματεία του σχολείου.

 

Πρόσθετες πληροφορίες