Ανακοινώσεις

Έναρξη εγγραφών για το σχολικό έτος 2021-22

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. -
Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021 – 2022, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-seskholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.

Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα.

Την εγγραφή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιήσουν από δικό τους υπολογιστή ή μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Διευκρίνηση για την συμμετοχή αποφοίτων με το 10%

Ανακοινώνεται ότι όλοι οι απόφοιτοι που επιθυμούν την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 με το σύστημα του 10% (δηλαδή με την διατήρηση της περσινής βαθμολογίας) και επιθυμούν να δηλώσουν Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και Εμπορικού Ναυτικού είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν νέα δήλωση συμμετοχής στις παραπάνω σχολές.

 

Προκήρυξη Σχολών Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν ως εξής:

  • Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Πέμπτη 27-05-2021 έως και την Τετάρτη 02-06-2021 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Παρασκευή 28-05-2021 έως και την Πέμπτη 03-06-2021 και από ώρα 08:00 έως 16:00 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.


Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία του σχολείου.

 

Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ 2021

Ο διευθυντής και ο Σύλλογος καθηγητών του 1ο ΕΠΑ.Λ Φαρσάλων σας προσκαλούν στην παρουσίαση του σχεδίου δράσης "Βαδίζοντας στο δρόμο της Αειφορίας και της Πληροφορικής" το οποίο υλοποιήθηκε από μαθητές του σχολείου στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.


Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 έως 12:00πμ στο 1ο ΕΠΑ.Λ Φαρσάλων.

 

 

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η προκήρυξη για εισαγωγή των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά περίπτωση νόμιμου τίτλου παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 02-06-2021.
Μετά τις ημερομηνίες αυτές δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Επιπλέον, αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν θα γίνεται δεκτή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές.
H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά (internet), μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από την Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την γραμματεία του σχολείου.

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές Λιμενικού

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 13 Μαΐου έως και 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή.
Μετά την 28/05/2021 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.
Η διαδικασία υποβολής της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́ της προκήρυξης και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την γραμματεία του σχολείου.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2021

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2021. Οι εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ ξεκινούν την Τρίτη 15/6/2021 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 28/6/2021.
 
Όλοι οι μαθητές εξετάζονται τις 2 πρώτες ημέρες στα κοινά μαθήματα (Νέα Ελληνικά 15/6, Μαθηματικά 17/6) ενώ στην συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικοτήτων (σε διαφορετικές ημέρες).
 
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
 
 
 

Πρόσθετες πληροφορίες